HOME

Centrul de Cercetare şi Evaluare Psiho-Pedagogică şi Socială (CCEPPS) este o structură cu caracter ştiinţific, care are drept scop realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor socio-umane, în general, şi al psihologiei, ştiinţelor educaţiei şi asistenţei sociale, în special.
Misiunea CCEPPS cuprinde:

  • Încheierea contractelor de cercetare ştiinţifică cu partenerii externi în beneficiul cadrelor didactice şi studenţilor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa.
  • Realizarea de studii şi analize ca urmare a unor cercetări de teren, consultanţă şi training în domeniile de competenţă, pe baza unor contracte sau convenţii de cercetare între CCEPPS, în calitate de executant şi diverse organizaţii, în calitate de beneficiari.
  • Realizarea unui cadru adecvat desfăşurării unor manifestări ştiinţifice (conferințe, simpozioane, workshopuri etc.) în cadrul schimburilor de experienţă cu parteneri pe plan naţional şi european, în scopul diseminării rezultatelor cercetării.
  • Realizarea şi dezvoltarea de noi relaţii cu parteneri educaţionali, sociali şi economici, prin atragerea şi implicarea unor experţi practicieni în domeniile de cercetare menţionate, în vederea îmbunătăţirii programelor de studiu şi de cercetare.
  • Susţinerea unor activităţi aplicative în cadrul programelor de masterat pe direcţiile de cercetare asumate, precum şi asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea cercetărilor empirice şi finalizarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie.
  • Stimularea şi sprijinirea perfecţionării resursei umane prin participarea la studii de formare continuă şi stagii de documentare sau schimburi de experienţă cu facultăţi şi departamente similare din ţară şi străinătate.
  • Editarea periodică a unor publicaţii ştiinţifice în vederea popularizării şi diseminării rezultatelor cercetărilor efectuate de către membrii centrului.

REGULAMENT